Generationsskifte ger URIFORM ny ägare

av | 24 maj, 2018

Efter genomfört generationsskifte i URIFORM har danska organisationen Cobi Rehab Aps den 2 maj 2018 övertagit URIFORM AB från familjen Måård. Torbjörn Måård knyts under en tid till den nye ägaren Cobi Rehab som extern konsult för att bl.a. bistå med konkreta uppdrag i arbetet med sammanslagningen av de två företagen.

Cobi Rehab är en dansk handels- och serviceorganisation som driver egen produktutveckling och tillverkning på legobasis. Företaget har sedan 1995 specialicerat sig på att utveckla, tillverka och sälja positioneringslösningar fört personer med funktionsvariation.

Hos Cobi Rehab är respekten för den enskilda brukaren i focus, där uppdraget och ”drivet” är att erbjuda enskilda brukare ökad livskvalié. Utifrån specifika behov läggs stor vikt på värdighet för både brukare och vårdpersonal, på hög kvalite, på fakta samt omtanke på förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal.

Sättet att arbeta och tänka är således mycket lika i URIFORM och Cobi Rehab, och i och med det nya ägarskapet förstärker URIFORM sin position som ledande leverantör av positioneringslösningar i Sverige, säger Torbjörn Måård.

Cobi Rehab har en omfattande och djup produktportfölj inom positionering, som på ett fint sätt kompletterar produktsortimentet i URIFORM. Vi ser nu fram emot att få möjlighet att introducera Cobi Rehab´s produkter på den svenska marknaden, avslutar Torbjörn Måård.
Läs mer om Cobi Rehab här: www.cobirehab.com