MobiBed

Oavsett funktionsnedsättning uppskattar alla att få vara delaktiga. Personer som behöver ligga ner större delen av dagen upplever ofta att de inte kan vara delaktiga i den sociala samvaron. Anledningen är ofta att sängen eller bädden är bunden till en plats. Hur bra och goda avsikter man än har med
positioneringen i bädden, kan man oftast inte undvika isolering i rummet. Med MobiBed är det möjligt för en person att vara både mobil och social. MobiBed kan användas för vila, avslappning, stabilisering, stöd och transport inomhus. Den erbjuder stora möjligheter för positionering och kan justeras i höjd. Detta gör att man kan vara mer delaktig i aktiviteter oavsett om man sitter eller ligger.

Vem kan använda MobiBed
• Barn och vuxna med stora fysiska funktionsnedsättning
• Personer med deformiteter i till exempel ryggrad eller höft
• Personer med nedsatt muskeltonus
• Personer som behöver möjlighet att ofta ändra position och som har svårt att sitta under perioder

Vilka är fördelarna med MobiBed?
• Stora möjligheter för att kunna ligga och sitta i olika positioner och finns i 9 längder
• MobiBeds kuddar och positioneringskuddar ger möjlighet till unik positionering
• Fungerar som ett socialt hjälpmedel med ökade möjligheter för den som annars är hänvisad till sängen
• Möjliggör för personer att delta i aktiviteter i skola, daglig verksamhet, dagvård, gemensamhetsrum
• Personen är mobil trots att de behöver ligga ner

Praktisk information för stativet med art.nr. 161000
• Elmanövrerad höjdinställning. Elmanövrerat rygg- och fotstöd
• Avsedd för vila, avslappning, stabilitet, stöd och transport
• Lätt att använda
• Inställbart körhandtag
• Inställbar längd
• Punkteringsfria hjul med broms