På gång

Leva & Fungera, 26 – 28 mars

Nya produkter från Danmark och Holland
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Tisdag 26 mars kl. 09-17
Onsdag 27 mars kl. 09-17
Torsdag 28 mars kl. 09-16
Monter: B03:16

 

Fokus Hjälpmedel, 12-13 oktober 
Vi fokuserar detta år på TUMLE Hygienkuddar
Plats: Bombardier Arena, Västerås
Fritt inträde

www.fokushjalpmedel.se

Hjultorget
23-24 maj
Visning av våra TUMLE kuddar, HS sängen och HS fåtöljen
Plats: Kistamässan Tid: 9-17
Fritt inträde
www.hjultorget.nu

Kommunikation- och kognitionsmässa
17-18 maj Visning av våra TUMLE kuddar
Plats: Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen 22 i Gävle
Tid: 17 maj 10-16, 18 maj 9-15
Fritt inträde
http://www.regiongavleborg.se/Hjalpmedel-SAM/start/forskrivare/aktuellt-forskrivare/hjalpmedelsmassa-i-gavle-17-och-18-maj-2016/

Ett samhälle för alla
3-4 maj Visning av våra TUMLE kuddar
Plats: Conventum i Örebro
www.ettsamhalleforalla.se

Funka för livet
20-21 april visning av våra TUMLE kuddar
Plats: Tipshallen i Växjö
Tid: onsdag 12-18, torsdag 9-16
Fritt inträde
www.funkafolivet.se/vaxjo

Nationellt möte för Huntingtons sjukdom
15 april Visning av HS produkter
Plats: Scandic Star hotell i Lund
Tid: 10-17 Föranmälning krävs.
http://www.huntington.se

Hjälpmedel och välfärdsteknologi
9-10 mars
Visning av våra TUMLE kuddar
Plats: Sparbanken Skåne Arena i Lund
Tid: 9-16 båda dagarna
Fritt inträde
http://www.hjalpmedelochvalfardsteknologi.se

Att sitta och ligga rätt – utbildning i positionering
18 februari
Utbildning för personal. Samarbete med Vivida Assistans.
Plats: Vivda Assistans lokaler i Örebro