HS produkter

HS är en förkortning för Huntingtons sjukdom. Vi har valt att använda HS som benämning för en grupp produkter som vänder sig mot personer med ofrivilliga rörelser. Ofrivilliga rörelser som fortgår ställer till problem i vardagen för den drabbade. Det är lätt att skada sig i vanliga möbler och rullstolar, där armar eller ben kläms eller får skador av utskjutande delar. Kraften i de okontrollerade rörelserna är ofta mycket stor, vilket ställer höga krav på produkternas hållbarhet och komfort.

DSCN0632xx

HS fåtöljen med TUMLE kuddar