Lammfällprodukter

Lammfäll består av samma grundsubstanser som vår egen hud. Den andas, utjämnar temperatur och fuktighet och lammfällen behåller sin smidighet och tryckutjämnande effekt trots hård belastning. En av lammullens viktigaste egenskaper är dess stora kapacitet att binda och neutralisera syror, baser och fukt. Lammullen skyddar därför huden mot en rad skadeämnen. Lammfäll avger också egen värme, varför den aldrig känns kall även i fuktigt tillstånd. Vädring i frisk syrehaltig luft har rengörande effekt på lammfällen.

» Sanofell 2015-1 (pdf)

PIC00079 140  10 fåtölj

Stolfäll